Nếu bạn không truy cập được website hãy vào PhimHan.Link để lấy link truy cập nhé!

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

1. Yêu cầu đối với thành viên của PhimHan.TV:
 • Không được xâm phạm an ninh hoặc có hành vi tìm cách xâm phạm an ninh hệ thống máy chủ của của
 • Không được mạo nhận là các thành viên khác (người quản trị hệ thống, chuyên viên hỗ trợ )
 • Không phát tán và truyền bá thông tin bất hợp pháp, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, đe dọa, lăng mạ, thù hận, kích động… hoặc trái với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội.
 • Không gửi thông tin quảng cáo, thư dây chuyền hay bất kỳ dạng liên lạc có mục đích thương mại mà chưa được sự cho phép
 • Không được gửi hoặc truyền bất kỳ thông tin hoặc phần mềm nào có chứa bất kỳ loại virus, trojan, bọ hay các thành phần nguy hại nào đến sự an toàn của hệ thống dịch vụ.

2. Ngưng cấp quyền sử dụng khi:
 • Đăng tải những nội dung mang tính khiêu dâm, đồi truỵ, tục tĩu, phỉ báng, hăm doạ người khác, vi phạm pháp luật hoặc mang tính bôi nhọ chính trị, tôn giáo
 • Spam dưới mọi hình thức tại trang web PhimHan.TV
 • Vi phạm các quy định khác của PhimHan.TV

3. Nội dung dịch vụ:
 • Các thông tin trong trang web này được cung cấp không kèm theo bất kỳ cam kết nào. Ban quản trị PhimHan.TV không bảo đảm hay khẳng định sự đúng đắn, tính chính xác, độ tin cậy hay bất cứ chuẩn mực nào trong việc sử dụng dữ liệu hay kết qủa của việc sử dụng dữ liệu trên trang web này.
 • Mọi thành viên, khi sử dụng một trong các chức năng sau của PhimHan.TV, cần ý thức rằng những hành động của mình cần phải hoàn toàn phù hợp với luật dân sự và luật bản quyền hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với nội dung mình đưa lên. Thành viên cần chịu trách nhiệm trong việc
 • Đăng tải những nội dung , hình ảnh đi kèm với bình luận của mình.
 • Sử dụng tài nguyên trên hệ thống của người dùng

4. Chính sách bảo mật:
 • Chúng tôi cam kết sẽ không chia sẻ những thông tin cá nhân (bao gồm: thông tin lý lịch, email, mật khẩu) của thành viên cho bên thứ ba nào khác mà không có sự đồng ý của thành viên đó. Người dùng PhimHan.TV được phép sử dụng đường link website để chia sẻ trên mạng, với điều kiện phải ghi rõ nguồn tham khảo và chủ sở hữu thông tin..
5. Điều khoản thi hành:
 • Thoả thuận sử dụng này ràng buộc chúng tôi kể từ khi được đưa lên website PhimHan.TV và ràng buộc Quý khách hàng kể từ khi đăng ký sử dụng dịch vụ do PhimHan.TV cung cấp. Khi có sửa đổi bổ sung được đưa lên thì chúng tôi và Quý khách hàng đều phải tuân thủ những sửa đổi bổ sung do chúng tôi đưa ra.
Quảng Cáo
Quảng Cáo